ÜRÜNLERİMİZ
KATOLOG İNDİR

ELASTOMER TEKNOLOJİ

İster doğal ister yapay olsun tüm kauçuklar elastomer adlı genel polimer sınıfının bir parçasıdır. Bu yüzden öncelikle elastomer kavramı bilinmelidir.Elastomer: Oda sıcaklığında orijinal boyunun en az iki misline kadar uzatılabilen ve bu uzamayı temin eden kuvvet ortadan kalktığında hemen hemen orijinal hâline dönebilen polimerik makromoleküller) malzemeler elastomer olarak adlandırılır.

Elastomerlerde esnekliği sağlayan ikili bağlar bulunur. Elastomerler çiğ hâlde iken, yani herhangi bir kimyasal işleme, pişmeye tabi tutulmadan önce özellikleri ticari kullanım için hiç uygun değildir. Bu yüzden genellikle elastomerler, çeşitli kimyasallarda kullanılarak pişirilir. Yani vulkanize edilir. Bu şekilde elastomerlerin istenmeyen özellikleri bertaraf edilir ve ticari kullanım için çok uygun bir malzeme hâline getirilir. Vulkanizasyon, yani pişme olayı kimyasal olarak çapraz bağlanma olarak adlandırılır.

Kauçuklar ise şekillendirilebilen ve pişme özelliği olan elastomerlerdir. Kauçuklar, kendi arasında tabii kauçuklar ve sentetik kauçuklar olmak üzere ikiye ayrılır. Kristof Kolomb, Amerika kıtasına yaptığı ikinci seyahat esnasında Haiti’de yerlileri bir topla oynarken görmüştür. Büyük bir olasılıkla Kolomb kauçuğu elinde tutan ilk beyazdır. Kauçuğu bilimsel olarak ilk kez Amerika’ya bir araştırma gezisine çıkan bilim adamı La Condamine tanımlamıştır. Paris Akademisine bu koyu renkli reçinemsi maddeyi ve raporunu göndermiştir. Raporunda bu maddenin yerliler tarafından “hevea” olarak adlandırıldığını ve ağacın gövdesine açılan yarıktan alınan süte benzer bir sıvıdan (lateks)
elde edildiğini yazmıştır. Ayrıca Amazon Nehri civarında yaşayan yerlilerin bu ağacı “Cauo- chu” diye adlandırdıklarını bildirmiştir.

Cau odun, o-chu ağlamak demekti. Yani “Cau-ochu” ağlayan ağaç anlamına gelmekteydi. İngilizler kauçuğun kurşun kalem izlerini silmesi sebebiyle rubber kelimesini türettiler.
Tabii kauçuk Brezilya kökenli bir ağaç olup çoğu kez kauçuk adıyla anılan Hevea Brasiliensis’ten elde edilir.

Faydalı Bilgiler
Kauçuk Tarihi Teknik Bilgiler  
 
 
Kauçuk Terimler Kauçuk Nedir? Norm DIN Nedir?
e-bülten kayıt
Kauçuk Sözlüğü Nitril Kauçuk Conta Nedir?    
Kauçuk Çeşitleri Silikon Kauçuk Kauçuk Kullanım Alanları      
 
Elastomer Teknoloji Naturel Rubber      
Lider Conta İmalatı San.Tic.Ltd.Şti
 
Merkez: 90 (312) 310 71 64
 
Fabrika: 90 (312) 395 04 01
 
lider@liderconta.com
 
e-mail Facebook Twitter
© Copyright 2015 Design LCS
 
Lider Conta San.Tic.Ltd.Şti. Tescilli Markalarıdır.