ÜRÜNLERİMİZ
KATOLOG İNDİR

KAUÇUK TERİMLER

Abrasion Resistance / Aşınma Dayanımı : Vulkanize olmuş parçanın aşındırıcı kuvvete karşı gösterdiği direnç.

Accelator / Hızlandırıcı : Vulkanizasyon zamanını kısaltmak amacı ile kauçuk karışımına katılan maddelerdir.

Activator / Aktifleştirici : Akselatör sistemini aktive etmek için kauçuk karışımına katılan maddelerdir.

Ageing / Yaşlanma : Vulkanize olmuş kauçuğun kullanıldığı servis ortamında veya labaratuar şartlarında fiziksel veya kimyasal özelliklerinde meydana gelelen bozulma.

Aniline Point / Anilin Noktası : Proses yağlarının aromatikliğinin test yolu ile ölçümü.

Antidegradent / Koruyucu Katkı Maddesi : Vulkanize omuş kauçuğun kullanıldığı servis ortamında bozulmasını önlemek veya geciktirmek amacıyla karışıma katılan maddeler.

Antioxidant / Yaşlanma Önleyiciler : Oksijen, ısı ve ışık gibi vulkanize olmul kauçuğun bozulmasına sebep olan etkileri önlemek amacı ile karışıma katılan maddeler.

Antiozonant / Antiozonat : Dinamik veya statik olarak ve ozon tesiri altında çalışan lastik parçada meydana gelebilecek çatlamaları önlemek veya geciktirmek amacı ile karışıma katılan maddeler.

Blister / Kabarcık : Vulkanize olamamış yarı mamulün veya vulkanize olmuş kauçuk parçanın içerisinde hapsolmuş hava ve gaz boşlukları.

Bloom / Kusma : Vulkanize olmuş ya da olmamış kauçuk parçanın yüzeyinde meydana gelen, karışıma katılan maddelerin difüzyon yoluyla sebep olduğu kusma olayı.

Blowing Agent / Şişirici : Gözenekli ve sünger yapı elde etmek amacı ile kauçuk karışıma katılan organik veya inorganik esaslı maddeler.

Bonding Agent / Yapıştırma Maddesi : Kauçuğun metale yapıştırılması amacıyla kullanılan maddeler veya maddelerin karışımı.

Co-Agent / Koajan : Peroksitli pişme sistemlerinde çapraz bağlanmayı arttıran  monomer veya monomerik sistemler.

Compound / Karışım : kauçuğa katılan ve değişik katkı maddelerinde oluşan ve genellikle vulkanize olmamış durumdaki karışım ve stok halidir. 

Compression Set / Kalıcı Deformasyon : Deforme edici kuvvet altında tutulan kauçuk test parçasının, bu kuvvet kaldırıldıktan sonra orjinal haline göre gösterdiği değişikliğin ölçüsü.

Continious Vulcanization / Sürekli Vulkanizasyon : Şekillendirilmiş kauçuk karışımının sürekli vulkanizasyon yöntemi ile pişirilme sistemi.

Co-Polimer / Kopolimer : Polimerin iki veya daha fazla monomerden oluşması.

Dusting Agent / Tozlama Maddesi : Şekillendirilmiş yada şekillendirilmemiş kauçuk karışımının yapışmasını ölemek amacıyla yüzeyine sürülen toz veya sıvı maddeler.

Elastomer / Elastomer : Oda sıcaklığında orjinal boyunun en az iki misline uzatılabilen ve bu uzamayı temin eden kuvvet ortadan kaldırıldığında hemen hemen orjinal boyuna dönebilen polimerik maddeler.

Fatique / Yorulma : Devamlı tatbik edilen ve tekrarlanan gerilim sonucu oluşan moleküler zayıflama ve yorulma

Flash / Çapak : Kalıplama işlemi sırasında, kalıplanmış mamulün yüzeyinden dışarı çıkan fazla atık madde.

Filler / Dolgu Maddesi : Karışımın fiyatını ucuzlatmak ve prosesi kolaylaştırmak amacıyla karışıma katılan doldurucu maddeler.

Glass Transition Temperature / Camsı Geçiş Sıcaklığı : Polimerin soğutulduğunda şeklini değiştirmediği sert ve kırılgan olduğu sıcaklık.

Loading / Yükleme : Kauçuğa katılan katkı maddelerinin cinsi ve miktarı.

Mastication / Mastikasyon : Kauçuğun ezilerek yumuşatılması ve dolgu maddelerini kolayca bünyesine alabilir hale gelmesi.

Nonstaining / Leke Vermeyen : Bir arada bulunduğu maddelerin rengini bozmayan ve leke bırakmayan antioksidant ve hızlandırıcılar.

Optimum Vulcanization / Optimum Vulkanizasyon: Oldukça yüksek çapraz bağlanmanın ve fiziksel özellikler için en uygun değerlerin oluştuğu vulkanizasyon zamanıdır.

Peptization / Peptizasyon : Kauçuğun kimyasal yolla yumuşatılma işlemi.

Peptizing Agent / Peptizer : Peptizasyonu sağlayan kimyasal maddeler.

P.H.R. (Per Hundred Rubber) : Yüz kısım kauçuk için gerekli olan miktar.

Polymer / Polimer : Monomer adı verilen küçük molleküllerin kovalent bağlarla oluşturdukları çok büyük moleküller.

Reclaimed Rubber / Rejenere Kauçuk : Vulkanize edilmiş kauçuğun vulkanize edilip yeniden kullanılır hale gelmesi işlemi.

Reinforcing Agent / Güçlendirici Maddeler : Kauçuk Karışımına Katıldığında fiziksel ve mekanik özellikleri güçlendiren ince kuru toz maddeler.

Retarder / Geciktirici : Proses sırasında yanma riskini ortadan kaldırmak amacı ile karışıma katılan katkı maddeleri.

Reversion / Geriye Dönüş : Uzatılmış Vulkanizasyon sırasında bazı kauçukların fiziksel özelliklerinde meydana gelen bozulma.

Scorch / Yanma : Kauçuk Karışımının ön vulkanizasyon, diğer bir ifade ile erken pişme hali.

Stabilizers / Stabilizatör : Vulkanizasyon öncesi kauçuğa konulan koruyucu kimyasallardır.

Softener / Yumuşatıcı : Kauçuğun Karışımını plastikleştirerek işlenmesini kolaylaştıran ve yumuşatan maddeler.

Swelling / Hacim Şişmesi : Sıvı içerisine daldırılmış kauçuk mamulde meydana gelen hacim değişmesi

Thermoplastics / Termo plastik maddeler : Isıtıldığı zaman yumuşayan ve şekillendirilen, soğutulduğunda sertleşen ve bu işlemlerin defalarca tekrarlanabildiği malzemeler.

Under Vulkanization : Vulkanizasyon başlangıcı ile optimum vulkanizasyonarasındaki pişme durumu.

Viscosity / Viskozite : Malzemenin akmaya karşı göstermiş olduğu direnç.

Vulcanization / Vulkanizasyon : Plastik haldeki kauçuk karışımınının, dışarıdan tatbik edilen bir enerji ile elastik hale dönüşme işlemidir


Faydalı Bilgiler
Kauçuk Tarihi Teknik Bilgiler  
 
 
Kauçuk Terimler Kauçuk Nedir? Norm DIN Nedir?
e-bülten kayıt
Kauçuk Sözlüğü Nitril Kauçuk Conta Nedir?    
Kauçuk Çeşitleri Silikon Kauçuk Kauçuk Kullanım Alanları      
 
Elastomer Teknoloji Naturel Rubber      
Lider Conta İmalatı San.Tic.Ltd.Şti
 
Merkez: 90 (312) 310 71 64
 
Fabrika: 90 (312) 395 04 01
 
lider@liderconta.com
 
e-mail Facebook Twitter
© Copyright 2015 Design LCS
 
Lider Conta San.Tic.Ltd.Şti. Tescilli Markalarıdır.